Begravelseshjælp

Begravelseshjælp

Vi er medlem af brancheorganisationen
Danske Bedemænd

Vi er medlem af brancheorganisationen
Danske Bedemænd

Vi rådgiver omkring begravelseshjælp

Som pårørende har du mulighed for at søge om begravelseshjælp. Hos Roholl Bedemandsforretning rådgiver vi om dine muligheder og hjælper gerne med at ansøge om begravelseshjælp.

Beregning og udbetaling af begravelseshjælp

Gældende pr. 1. januar 2023

Afdødes formue lægges til grund for beregning, om hvorvidt der kan udbetales begravelseshjælp og hvor meget der eventuelt kan udbetales.

Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

I. Personer under 18 år:
Uanset formue udbetales begravelseshjælp på 10.100 kr. for personer under 18 år.

II. Personer, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år:
Hvis afdøde efterlader en ægtefælle og/eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på 12.100 kr. hvis ægtefællers samlede formue er under 40.500 kr.

Dvs. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger 40.500 kr., så begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 52.600 kr. Se dog reglen i punkt IV.

Eksempel: Ved ægtefællernes samlede formue på 45.000 kr.
vil begravelseshjælpen udgøre 7.550 kr.
Regnestykket (45.000 – 40.500 = 4.550) (12.100 – 4.550 = 7.550)

III. Personer over 18 år uden børn eller ægtefælle:
Der udbetales en begravelseshjælp på 12.100 kr. hvis afdøde efterlader sig en formue på under 20.300 kr.

Dvs. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger 20.300 kr. så begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på 32.400 kr. Se dog reglen i punkt IV.

Eksempel: Ved en formue på 22.000 kr. vil begravelseshjælpen udgøre 10.400 kr.
Regnestykket (22.000 – 20.300 = 1.700) (12.100 – 1.700 = 10.400)

IV. Personer født før 1. april 1957:
Begravelseshjælpen vil – uanset formueforhold – altid udgøre mindst 1.050 kr.
hvis afdøde er født før 1. april 1957.

Hvis man har søgt om minimumsbeløbet på 1.050 kr., kan der altid genansøges om et højere beløb.

Hvordan opgøres formuen?
Når Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælpen, tages udgangspunkt i afdødes formue på dødsdagen, hvortil lægges de formuerettigheder, der opnås som følge af dødsfaldet.
Formuerettigheder kan eksempelvis være ATP, forsikringer, pensionsordninger samt opsparing i Elysium Begravelsesopsparing. I formuen indgår f.eks. indestående i banken, pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier, kontanter, ejendomsværdi, værdi af andele i andelsboligforening, anparter og investeringsbeviser, engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet – og dokumenteret gæld.
Udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen indgår ikke i opgørelsen af formuen.

Når afdøde efterlader ægtefælle, er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund. Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger indgår ikke i formueberegningen. Fast ejendom, der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der er over den fastsatte bundgrænse.

Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælpen ud fra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet.

Ansøgning:
Der kan ansøges om begravelseshjælp via www.borger.dk, hvor det også er muligt at give bedemanden fuldmagt til at ansøge og modtage begravelseshjælpen.

Afgørelse kan indbringes for Patientombuddet.

Se mere om beregning af begravelseshjælp her.

google logo

Pernille Hansen

Tak for omsorgsfuld støtte og meget høj service ved min søsters bortgang og fordi I bar over med os, selvom vi ændrede mening mange gange. Mine forældre var også meget taknemmelige for jeres støtte i den svære tid.
Vi vil til enhver tid anbefale jer til andre.”

Jonna Petersen

“Mange tak for en virkelig fin behandling af min familie og mig.”

Lewis McJohnson

“Tusind tak for jeres støtte og menneskelighed i forbindelse med vores farmors bisættelse. Det har været en meget svær tid for os, og det var rart at opleve reel omsorg fra en bedemand. Min familie og jeg vil på det varmeste anbefale jer til alle, der ønsker støtte ud over, hvad man kan forvente.”

Hanne Jensen

“Tak til Roholl Bedemandsforretning i forbindelse med begravelse af min onkel, vi ved det var en udfordrende opgave. Min onkel gik bort midt i en sommerferieperiode, og da vores familie er spredt over flere kontinenter, var der meget der skulle koordineres for at få tingene til at gå op i en højere enhed. At vi heller ikke var enige om, hvordan ceremonien skulle foregå, og hvor vores onkel skulle stedes til hvile, gjorde ikke opgaven nemmere, men vores bedemand var god til at hjælpe med at nå til enighed, og han var meget forstående – også når der flere gange skulle ændres i det aftalte. Vi håber ikke foreløbig at få brug for denne type ydelse, men når vi får det, vil vi helt sikkert kontakte Roholl Bedemandsforretning igen.”

Amalie Paaske

“En stor støtte i en svær tid. Tak for jeres omsorg og professionelle hjælp.”

Saskia Madsen-Østerbye

“God behandling og ordentlig service. Alt blev smukt ordnet og arrangeret som aftalt.”

Pernille Hansen

“Tak for omsorgsfuld støtte og meget høj service ved min søsters bortgang og fordi I bar over med os, selvom vi ændrede mening mange gange. Mine forældre var også meget taknemmelige for jeres støtte i den svære tid.
Vi vil til enhver tid anbefale jer til andre.”

Jonna Petersen

“Mange tak for en virkelig fin behandling af min familie og mig.”

Lewis McJohnson

“Tusind tak for jeres støtte og menneskelighed i forbindelse med vores farmors bisættelse. Det har været en meget svær tid for os, og det var rart at opleve reel omsorg fra en bedemand. Min familie og jeg vil på det varmeste anbefale jer til alle, der ønsker støtte ud over, hvad man kan forvente.”

Hanne Jensen

“Tak til Roholl Bedemandsforretning i forbindelse med begravelse af min onkel, vi ved det var en udfordrende opgave. Min onkel gik bort midt i en sommerferieperiode, og da vores familie er spredt over flere kontinenter, var der meget der skulle koordineres for at få tingene til at gå op i en højere enhed. At vi heller ikke var enige om, hvordan ceremonien skulle foregå, og hvor vores onkel skulle stedes til hvile, gjorde ikke opgaven nemmere, men vores bedemand var god til at hjælpe med at nå til enighed, og han var meget forstående – også når der flere gange skulle ændres i det aftalte. Vi håber ikke foreløbig at få brug for denne type ydelse, men når vi får det, vil vi helt sikkert kontakte Roholl Bedemandsforretning igen.”

Amalie Paaske

“En stor støtte i en svær tid. Tak for jeres omsorg og professionelle hjælp.”

Saskia Madsen-Østerbye

“God behandling og ordentlig service. Alt blev smukt ordnet og arrangeret som aftalt.”

Pernille Hansen

“Tak for omsorgsfuld støtte og meget høj service ved min søsters bortgang og fordi I bar over med os, selvom vi ændrede mening mange gange. Mine forældre var også meget taknemmelige for jeres støtte i den svære tid.
Vi vil til enhver tid anbefale jer til andre.”

Jonna Petersen

“Mange tak for en virkelig fin behandling af min familie og mig.”

Lewis McJohnson

“Tusind tak for jeres støtte og menneskelighed i forbindelse med vores farmors bisættelse. Det har været en meget svær tid for os, og det var rart at opleve reel omsorg fra en bedemand. Min familie og jeg vil på det varmeste anbefale jer til alle, der ønsker støtte ud over, hvad man kan forvente.”

Hanne Jensen

“Tak til Roholl Bedemandsforretning i forbindelse med begravelse af min onkel, vi ved det var en udfordrende opgave. Min onkel gik bort midt i en sommerferieperiode, og da vores familie er spredt over flere kontinenter, var der meget der skulle koordineres for at få tingene til at gå op i en højere enhed. At vi heller ikke var enige om, hvordan ceremonien skulle foregå, og hvor vores onkel skulle stedes til hvile, gjorde ikke opgaven nemmere, men vores bedemand var god til at hjælpe med at nå til enighed, og han var meget forstående – også når der flere gange skulle ændres i det aftalte. Vi håber ikke foreløbig at få brug for denne type ydelse, men når vi får det, vil vi helt sikkert kontakte Roholl Bedemandsforretning igen.”

Amalie Paaske

“En stor støtte i en svær tid. Tak for jeres omsorg og professionelle hjælp.”

Saskia Madsen-Østerbye

“God behandling og ordentlig service. Alt blev smukt ordnet og arrangeret som aftalt.”

Begravelseshjælp fra Sygeforsikringen danmark:

Hvis afdøde var medlem af den private Sygeforsikring “danmark” i grupperne 1 eller 2, udbetales der kr. 1.400,00 i begravelseshjælp.

Begravelseshjælp fra fagforeninger

Hvis afdøde var medlem af en fagforening, kan det også være der er begravelseshjælp til udbetaling herfra. Her kan vi hos Roholl Bedemandsforretning også være behjælpelige med kontakten til fagforeningen om at få begravelseshjælpen udbetalt.

Du kan desuden finde flere informationer i brochuren ”Når nogen dør”.

Roholl Bedemandsforretning er din lokale bedemand. Vi er en begravelsesforretning med mange års erfaring, der servicerer hele København. Vores hovedafdeling ligger på Valby Langgade i Valby, men vi har afdelinger rundt i hele København, hvor vores bedemænd sidder klar ved telefonerne.

Kontakt os hele døgnet

Vores bedemænd sidder klar ved telefonerne hele døgnet og alle ugens syv dage for at rådgive dig, besvare spørgsmål eller aftale et møde. Et møde kan enten foregå hos dig, på afdødes bopæl eller i en af vores mange bedemandsforretninger i København. Vi er klar ved telefonerne, uanset hvornår du ringer – vi står til din rådighed, når der skal arrangeres begravelse.

Ring mig op